Company Logo
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองพระธาตุเรืองรอง


ผลสอบโอเน็ตชั้น ป.๖ กลุ่ม ซีอีโอ เมืองพระธาตุเรืองรอง

ผลสอบโอเน็ตชั้น ป.๖ จากการสรุปของศน.เสรี  กาหลง ศน.สพป.ศก.๑ http://math.ssk.in.th

ผู้บริหารในกลุ่ม

ekamorn.jpg


Gallery ประชุมวิชาการ

 
DSC_0389
DSC_0389
DSC_0392
DSC_0399
DSC_0401
DSC_0404

Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.